Liên hệ

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

1. Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường ĐHYD Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Khoa Răng Hàm Mặt-Khoa Dược

Điện thoại: 02923.733553

Email Đoàn Thanh niên: doantn@ctump.edu.vn

Email Hội sinh viên: hoisinhvien@ctump.edu.vn

Website: www.ctump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doantn.ctump/

2. Cán bộ chủ chốt:

                - Đ/c Phạm Hoàng Khánh – Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0918.614.097

               + Email: phkhanh@ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Văn Đối – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT                   

    + Điện thoại: 0979997538

               + Email: nvdoi@ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 0987370414

               + Email: nvphuong@ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Hoàng Tín – UVBTV, Chủ tịch HSV Trường ĐHYDCT

         + Điện thoại: 01644895522

               + Email: nhtin.y39@student.ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Minh Khởi – Phó chủ tịch HSV Trường ĐHYDCT

         + Điện thoại: 0977533009

               + Email: nmkhoi@ctump.edu.vn

     - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân – Ủy viên BTK HSV Trường, Chánh văn phòng HSV

               + Điện thoại: 0988190317

               + Email: ntnhan@ctump.edu.vn

                         - Đ/c Thạch Hoàng Diệu – Phó chủ tịch HSV Trường ĐHYDCT

               + Điện thoại: 01688001614

               + Email: thachhoangdieu1995@gmail.com

           - Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền – UVBTV, Chánh văn phòng

               + Điện thoại: 0917038844

                               + Email: nnhuyen@ctump.edu.vn