Thông tin Ban biên tập

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ SỐ ĐỊNH KỲ

 

Tổng Biên tập:

Gs.Ts.Bs. Phạm Văn Lình

Phó Tổng Biên tập:

PGs.Ts.Bs. Nguyễn Trung Kiên

Ban Biên tập:

Gs.Ts.Bs. Phạm Văn Lình

PGs.Ts.Bs. Nguyễn Trung Kiên

PGs.Ts.Bs. Đàm Văn Cương

PGs.Ts.Bs. Nguyễn Văn Lâm

PGs.Ts.Bs. Phạm Thị Tâm

PGs.Ts.Ds. Dương Xuân Chữ

PGs.Ts.Bs. Trần Đỗ Hùng

PGs.Ts.Bs. Trương Nhựt Khuê

PGs.Ts.Bs. Phạm Văn Năng

PGs.Ts.Bs. Trần Ngọc Dung

PGs.Ts.Bs. Lê Thành Tài

PGs.Ts.Bs. Huỳnh Văn Bá

PGs.Ts.Ds. Phạm Thành Suôl

PGs.Ts.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Vân

PGs.Ts. Bs. Võ Huỳnh Trang

PGs.Ts.Trần Viết An

PGs.Ts. Lê Hữu Phước

PGs.Ts.Bs. Nguyễn Thị Kiều Nhi

Ts.BS. Nguyễn Minh Phương

Ts.BS. Ngô Văn Truyền

Ts.BS. Lê Minh Lý

Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm

Ts.DS. Nguyễn Thắng

Ts.BS. Đỗ Thị Thảo

Ts.BS. Lê Nguyên Lâm

Ts.BS. Lâm Đức Tâm

Ts.BS. Lê Văn Minh

Ts.BS. Nguyễn Thành Tấn

Ts.BS. Lê Thị Hoàng Mỹ

Ts.BS. Nguyễn Thị Hải Yến

Ts.DS. Phạm Thị Tố Liên

Ts.BS. Nguyễn Triều Việt

Bs.CKII. Lại Văn Nông

Ban Thư ký:

                       

PGs.Ts.Ds. Nguyễn Thị Ngọc Vân

TS.DS. Nguyễn Thắng

TS. Phạm Thị Ngọc Nga

Ths. Lê Thị Nhân Duyên

Ths. Lê Thị Cẩm Tú

Thông báo - Tin tức

Liên kết