LIÊN HỆ TÒA SOẠN

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ đối ngoại, Tầng 2, Khu Nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Số 179, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3739 809

Email: tapchidhydct@ctump.edu.vn

Website: http://www.ctump.edu.vn/tapchiyduochoccantho

Website đăng bài: https://tapchi.ctump.edu.vn.