My Profile
Profile Avatar
giacongsua
*******
*******, ******* *******
United States
******* ******* *******

Nhà máy gia công thực phẩm chức năng đạt chuẩn GMP ISO22000

 

Về nhà máy đạt chuẩn GMP LisGroup chuyên gia công thực phẩm chức năng

 

Nhà máy đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice) là một tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong ngành công nghiệp gia công sản xuất thực phẩm chức năng và các loại thuốc. GMP đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất trong một môi trường an toàn, sạch sẽ và tuân thủ các quy trình sản xuất chất lượng.

https://lispharma.vn/blogs/nha-may-dat-chuan-gmp-chuyen-gia-cong-thuc-pham-chuc-nang
https://lispharma.vn/blogs/xu-huong-cham-soc-sac-dep-toan-dien-voi-my-pham-sach
https://lispharma.vn/blogs/cach-lua-chon-sua-bot-cho-nguoi-cao-tuoi
https://lispharma.vn/blogs/dieu-tuyet-voi-lam-nen-su-khac-biet-cua-nha-may-gia-cong-thuc-pham-chuc-nang-dat-chuan-gmp
https://lispharma.vn/blogs/cach-lua-chon-sua-bot-tot-cho-nguoi-gay
https://lispharma.vn/blogs/9-hoat-chat-lam-trang-da-hieu-qua-nhat-hien-nay
https://lispharma.vn/blogs/tieu-chi-chon-sua-cho-con-ngoai-2-tuoi-de-con-thong-minh-mien-dich-tot