NCKH -HTQT


Trong hai ngày 20 và 21/5/2019, Khoa Dược hân hạnh được đón tiếp 2 chuyên gia từ trường Đại học UAD (Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia) sang thăm và trao đổi kinh nghiệm cũng như bàn về phương hướng hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cuộc viếng thăm đã mang lại những cơ hội phát triển mới cho Khoa Dược trong tương lai.