• Tổ Công đoàn TT CNTT đăng cai tổ chức giải cờ tướng năm 2015

Thông tin Liên hệ

Phòng Công nghệ thông tin

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 731 535

 

Email: it@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Bình chọn  Kết quả