Liên hệ

Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Địa chỉ: Tầng 4, Khu nhà tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 02923. 600376

 

Email: vpdu@ctump.edu.vn