Liên hệ

Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu nhà tròn tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 600376

 

Email: danguy@ctump.edu.vn