Tra cứu kết quả tuyển sinh
Năm tuyển sinh: Ghi chú:
   - Số báo danh viết đầy đủ.
VD: CK1. 001 (Có khoảng cách sau CK1.)
Loại hình đào tạo:
SBD:
Ngành:
Liên hệ tư vấn Tuyển sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0292 3 831 531

Email: daotao@ctump.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0292 3 781 082

Email: sdh@ctump.edu.vn