Hướng dẫn chọn tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học năm 2022
Liên hệ tư vấn Tuyển sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0292 3 831 531

Email: daotao@ctump.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Khoa Y, ĐHYDCT

Điện thoại: 0292 3 781 082

Email: sdh@ctump.edu.vn

Thông báo dự kiến mức học phí trình độ đại học năm học 2022-2023