Thông báo

Kết quả Bốc thăm chọn chuyên ngành thi tốt nghiệp lâm sàng năm 2020 Chuyên khoa Nội - Nhi K40, Chuyên khoa Ngoại - Sản K40 Chuyên khoa Nội - Nhi K30, K29, Chuyên khoa Ngoại - Sản K30, K29


Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lâm sàng năm 2020 Thời gian bốc thăm: 14h - 17h, 23/6/2020 Hình Thức: Online


BỘ MÔN THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU


Thông báo triệu tập sinh viên Y K40 gặp mặt Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Y về Kế hoạch thực tập Định hướng cơ bản chuyên khoa tại Tỉnh