Thông báo


Nhằm tạo điều kiện chia sẻ thêm kiến thức, thảo luận các vấn đề mới trong lĩnh vực Sinh lý học ứng dụng, bộ môn Sinh lý trân trọng thông báo về việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề " Sinh lý tiêu hóa_từ cơ chế phân tử đến hoạt động hệ cơ quan"


Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K28, Khoa Y đã tiến hành cho sinh viên bốc thăm chuyên ngành thi tốt nghiệp lâm sàng. Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên K28 kết quả bốc thăm thi tốt nghiệp lâm sàng (theo tập tin đính kèm).
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lâm sàng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Y hệ 4 năm khóa 28. Nay khoa Y thông báo đến tất cả các sinh viên khóa 28 gặp mặt với BCN Khoa Y