Thông báo

Căn cứ vào kế hoạch ngày 21/12/2018 của phòng Đào tạo sau đại học về việc xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp sau đại học năm học 2018 – 2019 Khoa Y thông báo đến các học viên sau đại học thực hiên nộp bản đề xuất tên đề tài, mục tiêu luận văn tốt nghiệp sau đại học, năm học 2018 – 2019 như sau:Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-ĐHYDCT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Căn cứ kế hoạch của Khoa Y về việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nhằm giúp mỗi sinh viên có điều kiện tiếp cận nghiên cứu khoa học, mở rộng kiến thức và năng lực chuyên môn theo lĩnh vực yêu thích. Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên Y khoa về quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học tại khoa Y như sau:


Các lớp quá hạn nộp Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2017-2018Nhằm tạo điều kiện chia sẻ thêm kiến thức, thảo luận các vấn đề mới trong lĩnh vực Sinh lý học ứng dụng, bộ môn Sinh lý trân trọng thông báo về việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề " Sinh lý tiêu hóa_từ cơ chế phân tử đến hoạt động hệ cơ quan"