Thông báo


Khảo sát việc làm của sinh viên YK40 sau 01 năm tốt nghiệp


THÔNG BÁO BAN HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021


THONG BÁO BAN HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021


Kết quả Bốc thăm chọn chuyên ngành thi tốt nghiệp lâm sàng năm 2021 Chuyên khoa Nội - Nhi K41, Chuyên khoa Ngoại - Sản K41 Chuyên khoa Nội - Nhi K31, Chuyên khoa Ngoại - Sản K31


Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lâm sàng năm 2021 Thời gian bốc thăm: 13h đến 15h30 ngày 31/5/2021 Hình Thức: Online


Kế hoạch thông qua luận văn tốt nghiệp sau đại học năm 2018-2019


Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức đánh giá ngoài chương trình đào tạo bậc đại học ngành Y khoa và Y học cổ truyền. Khoa Y xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp đoàn đánh giá ngoài.


Kế hoạch tổ chức đưa sinh viên ngành Y khoa năm cuối thực tập học phần định hướng cơ bản chuyên khoa tự chọn tại Tỉnh


DỰ KIẾN PHÂN CÔNG HD SDH 2020