Thông báo

Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-ĐHYDCT ngày 29/9/2017 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Căn cứ kế hoạch của Khoa Y về việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nhằm giúp mỗi sinh viên có điều kiện tiếp cận nghiên cứu khoa học, mở rộng kiến thức và năng lực chuyên môn theo lĩnh vực yêu thích. Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên Y khoa về quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học tại khoa Y như sau:


Các lớp quá hạn nộp Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2017-2018Nhằm tạo điều kiện chia sẻ thêm kiến thức, thảo luận các vấn đề mới trong lĩnh vực Sinh lý học ứng dụng, bộ môn Sinh lý trân trọng thông báo về việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề " Sinh lý tiêu hóa_từ cơ chế phân tử đến hoạt động hệ cơ quan"


Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên K28, Khoa Y đã tiến hành cho sinh viên bốc thăm chuyên ngành thi tốt nghiệp lâm sàng. Khoa Y thông báo đến toàn thể sinh viên K28 kết quả bốc thăm thi tốt nghiệp lâm sàng (theo tập tin đính kèm).