Tin tức - Sự kiện
Quyết định Tổ chức lại LBM Quản lý dược - Công nghiệp dược - Bào chế
[ Cập nhật vào ngày (20/11/2019) ]


Bộ môn Quản lý dược được thành lập và tách ra từ LBM Quản lý dược - Công nghiệp dược - Bào chế theo quyết định số 2284/QĐ-ĐHYDCT ngày 04/11/2019

Chi tiết xem tập tin đính kèmHiềnCác ý kiến của bạn đọc