Tin tức - Sự kiện
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 – 2018
[ Cập nhật vào ngày (25/08/2017) ]

Chiều ngày 25/8/2017, tại hội trường khoa Điều Dưỡng, toàn thể cán bộ công chức viên chức khoa Y long trọng tổ chức hội nghị CBCCVC năm học 2017 – 2018. Ts. Bs. Ngô Văn Truyền, Thường vụ đảng uỷ, trưởng khoa Y; PGs.Ts. Bs. Nguyễn Văn Lâm, phó trưởng khoa Y; Ths. Bs. Trần Thanh Hùng, chủ tịch công đoàn khoa Y đồng chủ trì hội nghị


image001.jpg

PGs. Ts. Bs. Nguyễn Văn Lâm, Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức Khoa Y năm học 2016 – 2017 

Tại hội nghị, cán bộ công chức, viên chức đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 2016 – 2017. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tổn tại về việc thực hiện các nhiêm vụ trong năm học vừa qua, trong đó nhấn mạnh một số trọng tâm như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, trang thiết bị và các hoạt động đoàn thể .

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá các mặt đã đạt được cùng những hạn chế khó khăn; đề xuất các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2017 – 2018.

Bế mạc hội nghị, Ths.Trần Thanh Hùng, chủ tịch công đoàn khoa Y thay mặt chủ toạ đoàn phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, và ngừơi lao động trong toàn khoa Y tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình trong các công việc được giao, chấp hành tốt các qui chế, qui định của trường, của Bộ Y Tế, xây dựng khoa Y là một khối đoàn kết, một tập thể vững mạnh đóng góp hết sức mình cho sự lớn mạnh của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

image001.jpg

PGs.Ts. Bs. Trần Ngọc Dung thảo luận tại hội nghị

image001.jpg

Ths. Bs. Nguyễn Văn Đối thảo luận tại hội nghị 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hội nghị cán bộ, công chức và người lao động khoa Y năm 2017 – 2018 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức và ngừơi lao động khoa Y.

image001.jpg
Ts. Bs. Ngô Văn Truyền, phát biểu tổng kết hội nghịKhoa YCác ý kiến của bạn đọc