Mode:         
Cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH DỊCH TỄ HỌC
[ Cập nhật vào ngày (12/04/2016) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH DỊCH TỄ HỌC - MÃ SỐ:  60.72.01.17

(Đính kèm Quyết định số:   759  /QĐ-ĐHYDCT ngày  12  tháng  4  năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

TT

Tên học phần

Tổng số Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

A. Học phần chung

6

6

0

1

Triết học

3

3

0

2

Anh Văn chuyên ngành

3

3

0

B. Học phần cơ sở

6

6

0

Học phần cơ sở bắt buộc

4

4

0

1

Thống kê y học

2

2

0

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

Học phần cơ sở tự chọn (chọn 1 học phần)

2

2

0

1

Dân số học

2

2

0

2

Bệnh Truyền nhiễm

2

2

0

C. Học phần chuyên ngành

34

24

10

Học phần chuyên ngành bắt buộc

20

15

5

1

Dịch tễ học nâng cao

4

3

1

2

Dịch tễ học các bệnh phổ biến

4

3

1

3

Dịch tễ học lâm sàng

4

3

1

4

Dịch tễ học phân tử

4

3

1

5

Dịch tễ học Dinh dưỡng và  Vệ sinh An toàn thực phẩm

4

3

1

Học phần chuyên ngành tự chọn (chọn 3 HP)

14

9

5

1

Dịch tễ học môi trường và SK nghề nghiệp

4

3

1

2

Dịch tễ học tai nạn thương tích

4

3

1

3

Sử dụng phần mềm vi tính xử lý và phân tích số liệu

5

3

2

4

Dịch tễ học trong Quản lý y tế

5

3

2

5

Dịch tễ học thực địa

5

3

2

6

Thực hành dịch tễ học

5

3

2

D. Luận văn tốt nghiệp

14

 

 

Tổng cộng

60

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS. TS. PHẠM VĂN LÌNH
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc