Thông báo
Hướng dẫn nộp tiền học phí trực tuyến (online) 2019 cho học viên sau đại học
[ Cập nhật vào ngày (12/09/2019) ]


Hướng dẫn nộp tiền học phí trực tuyến (online) 2019 cho học viên sau đại học:

Học viên có thể xem hướng dẫn:

1. File đính kèm bên dưới
2. Theo liên kết này https://www.youtube.com/watch?v=b_CbR9E6f6c&list=UUSA77T2OrK0XAf--jqAw6kw&sskey=1568257154 (sử dụng internet banking của NH VietcomBank)

Phòng Đào tạo Sau đại họcCác ý kiến của bạn đọc