Thông tin khuyến học
Thông báo học bổng Kova
[ Cập nhật vào ngày (14/04/2017) ]


* SV đủ các điều kiện sau:

- Điểm trung bình tích lũy học tập tính đến hết học kỳ I năm học 2016 - 2017 trên 8.0, không có học kỳ điểm trung bình dưới 7.0

- Điểm rèn luyện trung bình chung tính đến ết học kỳ I năm học 2016 - 2017 trên 80, không có học kỳ điểm dưới 70

- Có sổ (giấy) xác nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có Hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (theo mẫu đính kèm)

- Chưa từng được nhận học toàn phần từ các tổ chức khác (Học Bổng nhận định kỳ hàng năm)

- Không nhận học bổng / tài trợ trong năm 2017 trên 5 triệu đồng

* SV đáp ứng đủ các điều kiện trên nộp đơn về phòng CTSV trước 10h ngày 10/05/2017
 
Trân trọng!

Kova.JPGPhòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc