Thông báo
Thông báo về việc sử dụng thư viện ảo của Dự án HHRSDP
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2017) ]TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯ VIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
(Về việc sử dụng thư viện ảo Dự án HHRSDP)

Thư viện thông báo đến bạn đọc việc sử dụng thư viện ảo. Hệ thống gồm:
- 115 khóa học Elearning do 17 trường xây dựng
- Tài liệu tiếng Việt 
- Tài liệu ngoại văn: hơn 3000 đầu sách và 3 cơ sở dữ liệu (Giải phẫu học, Cơ xương khớp và Chẩn đoán hình ảnh)

Thời hạn được khai thác tài liệu ngoại văn: 12/2017 
Thời hạn được khai thác sách: 12/2018 (>3000 đầu sách).

Hướng dẫn sử dụng
Ban biên tập thư việnCác ý kiến của bạn đọc