đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II
[ Cập nhật vào ngày (05/03/2020) ]

Vào lúc 09 giờ 00, ngày 03 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II do Bộ môn Dinh dưỡng, Khoa Y tế công cộng biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên            - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts. Lê Ngọc Của                            - Phản biện 1.
3.  Bs.CKII. Lưu Hoàng Việt                 - Phản biện 2.
4.  Ths. Châu Liễu Trinh                      - Ủy viên.
5.  Ths.Bs. Lê Minh Hữu                      - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg
Ths.Bs. Lê Minh Hữu - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II cấp Trường
1.jpg
Ths.Bs. Phan Kim Huệ thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II
1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình  Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm II
1.jpg
PGs.Ts. Phạm Thị Tâm thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg
Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua

1.jpg
Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu; đại diện Phòng Đào tạo Đại học và một số Thầy Cô từ các Bộ môn thuộc Khoa Y tế công cộng đến tham dựPhòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

Số người online: 81
Tổng số lượt truy cập:24684629