đào tạo đại học
Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện mở mã ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, trình độ đại học
[ Cập nhật vào ngày (11/05/2022) ]

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức họp thẩm định CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ MÃ NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC do Khoa Y- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xây dựng.


Vào lúc 14 giờ 00 ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức họp thẩm định CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN MỞ MÃ NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC do Khoa Y- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xây dựng.

 * Hội đồng thẩm định gồm các Chuyên gia đầu ngành Phục hồi chức năng  bao gồm:

1. GS.TS. Cao Minh Châu                           - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Liên              - Phản biện 1.

3. TS.BS. Đinh Thị Hoa                               - Phản biện 2.

4. TS.BS. Lê Văn Minh                                - Ủy viên.

5.  TS.BS. Phan Minh Hoàng                      - Ủy viên thư ký.    

image001.jpg
Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

Số người online: 160
Tổng số lượt truy cập:34865808
tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích