đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu 02 giáo trình đại học: Bệnh học ngũ quan điều trị đông tây y kết hợp và Bệnh học phụ sản - nhi khoa y học cổ truyền cấp trường
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2022) ]

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình BỆNH HỌC NGŨ QUAN ĐIỀU TRỊ ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP và Giáo trình BỆNH HỌC PHỤ SẢN - NHI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN do Bộ môn Y học cổ truyền biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình BỆNH HỌC NGŨ QUAN ĐIỀU TRỊ ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP bao gồm:

1.  PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên   - Chủ tịch Hội đồng.

2.  PGS.TS. Lê Thành Xuân           - Phản biện 1.

3.  TS.BS. Nguyễn Triều Việt        - Phản biện 2.

4.  TS. Trần Văn Đệ                         - Ủy viên.

5.  ThS.BS. Nguyễn Phan Anh       - Ủy viên thư ký.    

 

* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình BỆNH HỌC PHỤ SẢN - NHI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN bao gồm:

1.  PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên   - Chủ tịch Hội đồng.

2.  PGS.TS. Lê Thành Xuân           - Phản biện 1.

3.  BS.CKII. Vũ Đình Quỳnh         - Phản biện 2.

4.  TS. Trần Văn Đệ                         - Ủy viên.

5.  ThS.BS. Nguyễn Phan Anh       - Ủy viên thư ký.    

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

image001.jpg


image001.jpg

 

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình BỆNH HỌC NGŨ QUAN ĐIỀU TRỊ ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP và giáo trình BỆNH HỌC PHỤ SẢN - NHI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN


image001.jpg

image001.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

Phòng đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

Số người online: 104
Tổng số lượt truy cập:34864799
tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích