đào tạo đại học
Vào lúc 15 giờ 00, ngày 03 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xác suất - Thống kê Y học do Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản biên soạn.


Vào lúc 13 giờ 30, ngày 03 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Dân số học do Bộ môn Thống kê - Dân số học, Khoa Y tế công cộng biên soạn.Vào lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh do Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Khoa Y biên soạn.Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xét nghiệm Cơ bản do Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.liên kết

 

 

 

 

 

 

Số người online: 299
Tổng số lượt truy cập:25485141