Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thần kinh
[ Cập nhật vào ngày (08/08/2019) ]

Vào lúc 09 giờ 30, ngày 01 tháng 08 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thần kinh do Bộ môn Thần kinh, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Thần kinh bao gồm:  
1. PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên    - Chủ tịch Hội đồng.
2. PGs.Ts. Cao Phi Phong           - Phản biện 1.
3. Bs.CKII. Nguyễn Văn Khoe     - Phản biện 2.
4. Ts.Bs. Ngô Văn Truyền            - Ủy viên.
5. Ths.Bs. Nguyễn Duy Linh        - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg

Ths.Bs. Nguyễn Duy Linh - Ủy viên thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Thần kinh 

1.jpg

Bs. Nguyễn Hải Hà thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Thần kinh

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

Các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý cho giáo trình

1.jpg

Ts.Bs. Lê Văn Minh thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng 

1.jpg

Hội đồng thảo luận và đánh giá

1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết