Tin tức
Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng
[ Cập nhật vào ngày (31/05/2023) ]

Ngày 29/5/2023, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 306 học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.


image001.jpg


Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

trao giấy chứng nhận cho học viên

Ngày 22/5/2023, Đảng ủy Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Lớp học được tổ chức trong thời gian từ ngày 22/5 - 29/5/2023 với 342 học viên là những quần chúng ưu tú đã được cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể xét công nhận cảm tình Đảng, có triển vọng phát triển, được chọn, cử đi học theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Qua quá trình học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, có 306 học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.        

Trong quá trình học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu, tiếp thu 05 chuyên đề theo “Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và cập nhật một số nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung bao gồm: (1) Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2) Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, (3) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (4) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, (5) Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo chuyên đề

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các quần chúng ưu tú phải có hiểu biết về Đảng; phải có quan điểm lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; phải hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,…. Trên cơ sở những nội dung học tập, nghiên cứu từ lớp bồi dưỡng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, mỗi cá nhân xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên, đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để đủ điều kiện được giới thiệu và xét đề nghị kết nạp Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 image001.jpg

         Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo chuyên đề

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

trao giấy chứng nhận cho học viên


image001.jpg 

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

trao giấy chứng nhận cho học viên

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

trao giấy chứng nhận cho học viên


image001.jpg

 Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

trao giấy chứng nhận cho học viên
Văn phòng Đảng ủyCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

 

tiện ích