Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường chương trình đào tạo liên tục: Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính
[ Cập nhật vào ngày (29/05/2023) ]

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường chương trình đào tạo liên tục: Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính.


Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo liên tục: Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính gồm:

1.     PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên          - Chủ tịch hội đồng.

2.     TS.BS. Cao Thị Mỹ Thúy              - Phản biện 1.

3.     TS.BS. Trần Thanh Hùng              - Phản biện 2.

4.     TS.BS. Bùi Quang Nghĩa               - Ủy viên.

5.     TS.BS. Nguyễn Như Nghĩa            - Ủy viên thư ký.

Ban biên soạn chương trình bao gồm:

1.     TS.BS. Võ Phạm Minh Thư                     - Trưởng ban

2.     TS.BS. Trần Thái Thanh Tâm                  - Thành viên

3.     BS.CKII. Nguyễn Thị Hồng Trân            - Thành viên

4.     ThS.BS. Phạm Hoàng Khánh                  - Thành viên

5.     ThS.BS. Trần Xuân Quỳnh                      - Thành viên

6.     ThS.BS. Dương Thị Thanh Vân              - Thành viên

7.     ThS.BS. Trần Trọng Anh Tuấn               - Thành viên

8.     ThS.BS. Nguyễn Phan Hải Sâm              - Thành viên

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

 

image001.jpg 

TS. Nguyễn Như Nghĩa - Ủy viên, Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo liên tục: Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính” 


image001.jpg 

ThS.BS. Dương Thị Thanh Vân thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung chương trình đào tạo liên tục: Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính”

 image001.jpg

PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

chủ trì buổi thẩm định, nghiệm thu

 image001.jpg

 Hội đồng thảo luận và trao đổi ý kiến


image001.jpg 

Hội đồng thảo luận và trao đổi ý kiến

 image001.jpg

 TS.BS. Võ Phạm Minh Thư giải đáp các câu hỏi từ hội đồng

về nội dung chương trình đào tạo 

 

 image001.jpg

TS.BS. Cao Thị Mỹ Thúy - Phản biện 1, góp ý đề nghị điều chỉnh

một số nội dung để hoàn thiện chương trình đào tạo

 

 image001.jpg

 

TS.BS. Trần Thanh Hùng – Phản biện 2, tham gia góp ý 

 

 image001.jpg

TS.BS. Nguyễn Như Nghĩa - Ủy viên thư ký, tham gia góp ý 

       

 image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

tổng hợp ý kiến góp ý, đánh giá của các thành viên hội đồng và kết luận

 image001.jpg

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban biên soạn
Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hộiCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

 

tiện ích