Tin tức
Hội nghị đại biểu viên chức năm học 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (28/12/2021) ]

Theo kế hoạch số 2255/KH-ĐHYDCT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022; và kế hoạch số 2454/KH-ĐHYDCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức năm học 2021-2022.


Hội nghị Viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm học 2021- 2022 tiến hành lúc 08 giờ 45 phút ngày 25 tháng 12 năm 2021 với sự tham dự của 248/251 viên chức, người lao động được triệu tập, đại diện cho 764 viên chức, người lao động toàn Trường.

image001.jpg 

Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Viên chức năm học 2021 - 2022

Năm học 2020 - 2021, với sự chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã triển khai thực hiện tốt mọi mặt công tác của Trường. Đặc biệt, đây là năm học có khá nhiều khó khăn, vất vả do sự ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Toàn thể viên chức, người lao động của Trường đã tích cực, chủ động thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021, khắc phục những khó khăn trong thực tế, cùng tham gia với nhà trường và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy và học tập.

Năm học 2020 - 2021 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nhà trường bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2025, viên chức, người lao động của Trường tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhiều công tác nhằm thực hiện chủ đề của năm học là “Từng bước đổi mới phương thức quản trị nhà Trường hiệu quả theo định hướng quản trị theo mục tiêu”.

Năm học 2021 - 2022 này sẽ thực hiện tiếp những công tác của năm học trước nhằm xây dựng hoàn chỉnh các công cụ phục vụ cho quản trị theo mục tiêu, thực hiện các giải pháp phát triển Trường theo kế hoạch 5 năm và các giải pháp để nâng cấp Trường thành trường đại học trong điểm quốc gia, với chủ đề của năm học là ‘‘Hội nhập trong tình hình mới’’.

 

 image001.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết của Hội nghị viên chức năm học

2020-2021 và phương hướng công tác năm học 2021-2022

 

 image001.jpg

Ths. Nguyễn Văn Tám - Trưởng Phòng Tài chính - kế toán

báo cáo tình hình thu-chi tài chính năm học 2020-2021

 

image001.jpg ThS Nguyễn Phúc Vinh thay mặt Ban Thanh tra nhân dân

báo cáo công tác thanh tra năm học 2020-2021

 

 

image001.jpg 

TS Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

điều hành phần thảo luận của hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đánh giá cao những thành tích đạt được trên các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nhiệt tình hăng say trong công tác của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trường, góp phần nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò, vị thế của Trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh. Một vài chỉ tiêu chưa đạt được do nguyên nhân khách quan là thời gian giãn cách xã hội kéo dài do tình hình dịch bệnh COVID-19 là ảnh hưởng đến công tác chung.

Trong phương hướng công tác năm học 2021-2022, Hiệu Trưởng đã phân tích, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên viên toàn Trường. Mỗi viên chức, người lao động của Nhà trường là sứ giả truyền thông và quảng bá hình ảnh của Trường đến bạn bè trong nước và quốc tế.

 

 image001.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng phát biểu tổng kết hội nghị

Nhằm tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào thi đua do ngành phát động. Ts. Bs Nguyễn Thành Tấn, Phó hiệu Trưởng và TS. Nguyễn Thành Tấn - Chủ tịch Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Với 08 nội dung thiết thực, cụ thể:

1.   Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

2.   Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, ngành, địa phương phát động.

3.   Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chỉnh phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4.   Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

5.   Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử; đẩy mạng phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”; thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

6.   Xây dựng đơn vị văn minh, lịch sự, hiện đại. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; tăng cường trách nhiệm; thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, giảng dạy, chuyên môn; nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, tiến độ; phát huy sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm của mỗi tập thể và cá nhân; xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

7.   Phấn đấu đạt các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm học theo Nghị quyết Hội nghị đại biểu  viên chức Trường.

8.   Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký năm học 2021-2022.

image001.jpg

TS. Nguyễn Thành Tấn - Chủ tịch Công đoàn Trường phát động thi đua

Phần cuối Hội nghị là ký Giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường về việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị năm học 2021-2022. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Đại biểu Viên chức năm học 2020-2021 đã kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới với nhiều đổi mới, sáng tạo và thành công.

image001.jpg PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu Trưởng và TS. Nguyễn Thành Tấn - Chủ tịch Công đoàn Trường trao đổi bản Giao ước thi đua

Một số hình ảnh tại buổi hội nghị:

 image001.jpg

Hội nghị biểu quyết về thống nhất các chỉ tiêu trong nghị quyết hội nghị


image001.jpg

Viên chức (PGS TS Phạm Văn Năng)  phát biểu đóng góp ý kiến


Phòng Thông tin và Truyền thôngCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

tiện ích