Tin tức
Thẩm định mở mã ngành đào tạo sau đại học năm học 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (14/01/2021) ]

Thực hiện theo kế hoạch mở mã ngành đào tạo sau đại học năm học 2021-2022, ngày 13 tháng 01 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức thẩm định các mã ngành chuyên khoa I gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu, tâm thần và phục hồi chức năng.


image001.jpg

Về phía nhà trường có sự tham dự của Ts. Bs. Nguyễn Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Gs.Ts. Phạm Văn Lình – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng lãnh đạo các khoa, bộ môn và phòng ban. Về phía Hội đồng thẩm định gồm Ts. Bs. Phạm Văn Tác – Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, PGs. Ts. Nguyễn Vũ Trung – Phó cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Ts. Bs. Nguyễn Thế Hiển – Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Gs. Ts. Nguyễn Hữu Tú – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Bs. CKII. Trần Đỗ Anh Vũ – Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, PGs. Ts. Lê Nghi Thành Nhân – Trưởng Bộ môn Ngoại – CTCH Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Gs. Ts. Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội Hồi sức tích cực – chống độc Việt Nam, PGs. Ts. Đặng Quốc Tuấn – Phụ trách Bộ môn Hồi sức cấp cứu Trường Đại học Y Hà Nội, Ts. Bs. Ngô Tích Linh, Ts. Bs. Nguyễn Thị Mỹ Châu – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Gs.Ts. Cao Minh Châu – Nguyên Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội, PGs. Ts. Nguyễn Thị Kim Liên – Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội.

Ts. Bs. Phạm Văn Tác – Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu mở đầu tại buổi thẩm định và giới thiệu Hội đồng thẩm định mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học.

image001.jpg

Ts. Bs. Phạm Văn Tác – Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu mở đầu tại buổi thẩm định

Ts. Bs. Nguyễn Hồng Hà – Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học đã trình bày sơ lược các nội dung chính về nhiệm vụ đào tạo, sự cần thiết phải xây dựng đề án, các căn cứ pháp lý, mục tiêu đào tạo và khối lượng chương trình, năng lực cơ sở đào tạo.

image001.jpg

Ts. Bs. Nguyễn Hồng Hà – Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học báo cáo tóm tắt tại buổi thẩm định

Ts. Bs. Nguyễn Thế Hiển - Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo đã đọc quyết định, điều kiện mở mã ngành và tóm tắt nội dung góp ý, nhận xét về các mã ngành Đào tạo Sau Đại học.

image001.jpg

Ts. Bs. Nguyễn Thế Hiển - Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu  tại buổi thẩm định

Với nội dung mở mã ngành đào tạo Sau đại học chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình, Phục hồi chức năng, Tâm thần, các chuyên gia đầu ngành trong hội đồng thẩm định đã có những nhận xét, góp ý tại buổi thẩm định.

image001.jpg

Gs. Ts. Nguyễn Hữu Tú – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận xét về mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Gây mê hồi sức

image001.jpg

Bs. CKII. Trần Đỗ Anh Vũ - Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Gây mê hồi sức

image001.jpg

Ts. Bs. Nguyễn Thị Mỹ Châu – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận xét về mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Tâm thần

image001.jpg

PGs. Ts. Lê Nghi Thành Nhân – Trưởng Bộ môn Ngoại – CTCH Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành         Chấn thương chỉnh hình

image001.jpg

Gs. Ts. Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội Hồi sức tích cực – chống độc Việt Nam nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu     

image001.jpg

PGs. Ts. Đặng Quốc Tuấn – Phụ trách Bộ môn Hồi sức cấp cứu Trường Đại học Y Hà Nội nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu

image001.jpg

Gs.Ts. Cao Minh Châu – Nguyên Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Phục hồi chức năng

image001.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Thị Kim Liên – Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội nhận xét về  mở mã ngành Đào tạo Sau Đại học chuyên ngành Phục hồi chức năng

Qua buổi thẩm định, các thành viên hội đồng thẩm định đều thống nhất đồng ý nội dung cơ bản của mở các mã ngành đào tạo sau đại học; nội dung chương trình đầy đủ phù hợp với quy định. Về phía ban soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định và sẽ rà soát lại dự thảo để đề án hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi thẩm định, PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chân thành cảm ơn những lời góp ý sâu sắc của quý thầy cô, lãnh đạo các trường, đơn vị; xem xét chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến góp ý của hội đồng nhằm tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ bác sĩ  chuyên khoa để phục vụ cho nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

image001.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu tại buổi thẩm định

Kết thúc buổi thẩm định, Ts. Bs. Phạm Văn Tác – Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu trình bày những ý kiến đóng góp và chia sẻ về mở các mã ngành Đào tạo Sau Đại học của Trường.

image001.jpg

Ts. Bs. Phạm Văn Tác – Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo phát biểu tại buổi thẩm định

Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phòng CNTTCác ý kiến của bạn đọc

liên kết