Tin tức
Nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Ký sinh trùng y học, Khoa Y
[ Cập nhật vào ngày (24/09/2019) ]

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 13 tháng 09 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Ký sinh trùng y học do Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Y biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Ký sinh trùng y học bao gồm:  
1. Ts.Bs Nguyễn Minh Phương    - Chủ tịch Hội đồng.
2. PGs.Ts. Trần Xuân Mai             - Phản biện 1.
3. Ts.Bs. Nguyễn Thị Hải Yến       - Phản biện 2.
4. Ts.Bs. Đỗ Hoàng Long              - Ủy viên.
5. Ths.Bs. Lê Công Hành              - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1A.jpg

Ths.Bs. Lê Thị Cẩm Lý thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Ký sinh trùng y học

1A.jpg

Quang cảnh làm việc buổi thẩm định, nghiệm thu

1A.jpg

1A.jpg

1A.jpg

1A.jpg

Các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý cho giáo trình


1A.jpg

Bs.CKII. Đoàn Văn Quyền thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng


1A.jpg

Hội đồng đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua

10A.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết