Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Nhi khoa 2
[ Cập nhật vào ngày (05/06/2019) ]

Vào lúc 15 giờ 30, ngày 29 tháng 05 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Nhi khoa 2 do Bộ môn Nhi, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Nhi khoa 2 bao gồm:  
1. PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên    - Chủ tịch Hội đồng.
2. PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn     - Phản biện 1.
3. PGs.Ts. Tạ Văn Trầm             - Phản biện 2.
4. Ts.Bs. Nguyễn Như Nghĩa      - Ủy viên.
5. Ts.Bs. Võ Phạm Minh Thư      - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu:

1.jpg
Ts.Bs. Võ Phạm Minh Thư - Ủy viên thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Nhi khoa 2

1.jpg
Ths.Bs. Trần Quang Khải thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Nhi khoa 2

1.jpg
Quang cảnh buổi thẩm định, nghiệm thu giáo trình Nhi khoa 2

1.jpg
Các thành viên Hội đồng nhận xét góp ý cho giáo trình

1.jpg
Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg
Hội đồng Thảo luận và đánh giá

1.jpg
Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu




Phòng Đào tạo đại học



Các ý kiến của bạn đọc





liên kết