Tin tức
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chuyên đề, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
[ Cập nhật vào ngày (24/02/2017) ]

Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chuyên đề, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào các ngày 12, 15/02/2017.


image001.jpg

Đồng chí Dương Hữu Nghị – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo triển khai nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU, ngày 03/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 03/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Đến tham dự buổi triển khai học tập Nghị quyết có đồng chí Trần Văn Kiệt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ, đồng chí Dương Hữu Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên trường.

Đợt 1: tổ chức ngày 12/02/2017 dành cho đảng viên là sinh viên, học viên, có 94,6% đảng viên được triệu tập tham dự.

Đợt 2: tổ chức ngày 15/02/2017 dành cho đảng viên là cán bộ viên chức, cán bộ chủ chốt của nhà trường; có 96,4% đảng viên được triệu tập tham dự.

image001.jpg

Đồng chí Trần Văn Kiệt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ triển khai nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Một số hình ảnh tại buổi học tập Nghị quyết:

image001.jpg

image001.jpg

BAN TUYÊN GIÁO – VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦYCác ý kiến của bạn đọc

liên kết