Tin tức
Sáng kiến cải tiến của giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà Trường
[ Cập nhật vào ngày (21/05/2020) ]

Trong bối cảnh hiện đại hoá và toàn cầu hoá hiện nay sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong Trường đại học trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống giáo dục, giảng viên của Trường ĐHYD Cần Thơ đã tích cực xây dựng các sáng kiến cải tiến để nâng cao hoạt động đào tạo và giảng dạy của Trường.


Đầu năm 2020, Nhà Trường đã tiến hành nghiệm thu 5 sáng kiến cải tiến gồm:

STT

Tên sáng kiến cải tiến

Nhóm tác giả

Đơn vị

1

Phần mềm dạy học lâm sàng LasaY

TS. BS Nguyễn Thị Diễm

Ths. BS. CKII Kha Hữu Nhân

Ths Võ Văn Quyền

Khoa Y

2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc

Ths. Trần Thị Bích Phương

Bs. Nguyễn Trần Phương Thảo

Đảm bảo chất lượng

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy-học Tiền lâm sàng

Ths. Đặng Thanh Hồng

Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc

CN. Tiết Anh Thư

Huấn Luyện Kỹ Năng

4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đánh giá tự học tại đơn vị Huấn luyện Kỹ năng

Bs. Bùi Công Minh

Ths. Trần Xuân Quỳnh

CN. Nguyễn Thanh Trường

Huấn Luyện Kỹ Năng

5

Ứng dụng tiện ích của Google form trong tổ chức quản lý thi kết thúc học phần tiền lâm sàng

Ths. BS Trần Lê Công Trứ

Ths. BS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CN Tô Thị Bích Sơn

Huấn Luyện Kỹ Năng

 Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu sáng kiến cải tiến

image001.jpg

 image001.jpg

 image001.jpg 

                         

Các sáng kiến cải tiến thể hiện sự nhiệt huyết trong công tác giảng dạy của các giảng viên trong hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng của nhà trường, đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, ham học hỏi của toàn thể giảng viên, nhân viên góp phần cho sự phát triển, tăng cường sức mạnh trong môi trường hội nhập toàn cầu của Trường ĐHYD Cần Thơ.

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tếCác ý kiến của bạn đọc

liên kết