Tin tức - Sự kiện
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (24/01/2024) ]

Nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của viên chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, ngày 13/01/2024, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2024.


image001.jpg

Chủ tọa Hội nghị

(Từ trái qua: TS.BS. Trần Thanh Hùng, GS.TS. Nguyễn Trung Kiên, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm và TS.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc)

Thay mặt Đoàn chủ tịch, PGS.TS Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Trường. Năm 2023 là năm thứ ba Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2020 – 2025 và tiếp tục hoàn chỉnh mô hình quản lý theo mục tiêu. 

image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

          Đại biểu dự Hội nghị cũng đã được nghe TS.BS. Võ Phạm Minh Thư – Thư ký Hội đồng Trường báo cáo kết quả công tác giám sát hoạt động năm 2023 của Hội đồng Trường.

 image001.jpg

TS.BS. Võ Phạm Minh Thư – Thư ký Hội đồng Trường báo cáo

Tại Hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong 02 năm qua và Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hai năm tiếp theo.

 image001.jpg

Chủ toạ Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025

 image001.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025

Sau nội dung báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2024, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi thảo luận, chất vấn và đóng góp ý kiến tại Hội nghị và được chủ toạ hội nghị giải đáp hoặc mời các đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm/Thư viện trả lời các câu hỏi của đại biểu.

 image001.jpg

BS.CKII. Lại Văn Nông – Giám đốc Bệnh viện phát biểu 

image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Thành Tấn – Phó Hiệu Trưởng phát biểu 

image001.jpg

TS.BS. Lê Văn Minh – Trưởng Khoa Y phát biểu 

image001.jpg

ThS. Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng QTTB phát biểu image001.jpg

TS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến – Giám đốc Thư viện phát biểu

image001.jpg ThS. Phạm Thị Mỹ Ngọc – Trưởng phòng ĐBCL phát biểu


image001.jpg

 

TS.BS. Phạm Kiều Anh Thơ – Trưởng phòng ĐTĐH phát biểu

 image001.jpg PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Trưởng phòng KHCN&QHĐN phát biểu 


image001.jpg PGS.TS. Võ Huỳnh Trang – Trưởng phòng ĐTSĐH phát biểu


image001.jpg

ThS. Ngô Phương Thảo – Trưởng phòng CTSV phát biểu

image001.jpg

ThS.BS. Liêu Vĩnh Đạt – Phó Trưởng BM Ngoại phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng thay mặt chủ toạ đoàn tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị đồng thời nhấn mạnh năm 2024, Trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, khai thác hiệu quả nguồn vốn, tài sản và cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ nhân lực,…thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển Trường (1979-2024), thực hiện thành công chủ đề năm 2024 “Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản; khởi công xây dựng Bệnh viện và khai thác sử dụng Nhà Hiệu bộ ; tổ chức quản lý nguồn vốn hiệu quả và tiết kiệm”.

 image001.jpg

GS.TS Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị         

Thay mặt cho tập thể viên chức, người lao động, TS.BS. Trần Thanh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua trong toàn trường, kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị năm 2024.

 image001.jpg

TS.BS. Trần Thanh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở lên phát biểu phát động phong trào thi đua trong toàn trường năm 2024 image001.jpg

image001.jpg

Ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo chính quyền và tổ chức Công đoàn
Phòng Đào tạo Sau đại họcCác ý kiến của bạn đọc