Tin tức - Sự kiện
Thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ Tiến sĩ
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2023) ]

Ngày 20/5/2023, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Tiến sĩ.


image001.jpg

Hội đồng thẩm định gồm có 05 thành viên do GS.TS. Nguyễn Thanh Bảo, Nguyên Phó Trưởng Khoa Y – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên, Trưởng Bộ môn Hóa sinh – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh – Phản biện 1; TS. Mai Nguyệt Thu Hồng, Nguyên Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch – Phản biện 2; TS. Trịnh Thị Hồng Của, Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Như Mai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ - Ủy viên Thư ký.

image001.jpg 

Ths. Trần Phước Thịnh đại diện Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học báo cáo tóm tắt về sự cần thiết phải xây dựng đề án, năng lực của cơ sở đào đạo và chương trình đào tạo

Hội đồng Thẩm định đã nghiêm túc xem xét các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu của chương trình đào tạo, cấu trúc chương trình, đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao tính khoa học trong chương trình đào tạo; các học phần đáp ứng nhu cầu thực tế, các hình thức đánh giá chất lượng trong chương trình được đảm bảo; nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng.

image001.jpg 

Quang cảnh buổi thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Tiến sĩ

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ Tiến sĩ; khẳng định chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học.

Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi mở với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký quyết định ban hành tuyển sinh đào tạo ngành ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Tiến sĩ.

 image001.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định
Phòng Đào tạo Sau đại họcCác ý kiến của bạn đọc