Tin tức - Sự kiện
Sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm 2022 – 2023
[ Cập nhật vào ngày (10/02/2023) ]

Ngày 10/02, tại Hội trường Cửu Long, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ tổ chức Chương trình Sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm 2022 – 2023 cho học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2022.image001.jpg

PGS.TS Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu tại buổi sinh hoạt đầu khóa cho học viên Sau đại học

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có những chia sẻ, giới thiệu về Trường, định hướng phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường.

 image001.jpg

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học trình bày về quy chế đào tạo cho tất cả các học viên sau đại học và các vấn đề liên quan; Chương trình và kế hoạch đại sau đại học năm học 2022 - 2023; Đề cương nghiên cứu khoa học; Phổ biến các quy định, hình thức thi.

 image001.jpg

Dịp này, CN. Trần Thụy Lam Thảo - cán bộ Thư viện cũng chia sẻ những thông tin về các quy định, chính sách của Thư viện; Giới thiệu các nguồn tài liệu in ấn, tài liệu trực tuyến, các dịch vụ hiện có và hướng dẫn quy trình, cách bước tìm kiếm tài liệu tại Thư viện.

 image001.jpg

PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Quan hệ đối ngoại đã trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động hội thảo khoa học, chuyên đề, viết bài báo và xét y đức trong nghiên cứu y sinh; Phổ biến các quy định tài sản trí tuệ, bản quyền đối với sách và tài liệu học tập.

Chương trình Sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm 2022 - 2023 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học tập của học viên sau đại học, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật,... giúp học viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với học viên.

.Các ý kiến của bạn đọc