Tin tức - Sự kiện
Hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2022) ]

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, buổi Hội thảo Định hướng Nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã diễn ra tại hội trường khoa Điều dưỡng. Buổi hội thảo nhằm báo cáo kết quả thống kê đề tài nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và đề ra các giải pháp khuyến khích và đổi mới trong nghiên cứu khoa học, tăng số lượng – chất lượng bài báo quốc tế tại trường.image001.jpg

TS. Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học trình bày các định hướng nghiên cứu của học viên sau đại học trong những năm gần đây

image001.jpg 

Buổi hội thảo diễn ra với sự góp mặt đông đảo các giảng viên có hướng dẫn học viên sau đại học

 image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ tóm tắt các hướng nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trường trong những năm gần đây

Ngoài ra, thông qua thực trạng CBQT của giảng viên/học viên/sinh viên trường giai đoạn 2017-2021, trường đã chỉ ra những quan ngại khi CBQT của giảng viên/học viên.

 image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Thắng, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ tóm tắt các công bố quốc tế của giảng viên, học viên và sinh viên trường trong những năm gần đây

 image001.jpg

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đưa ra giải pháp chỉ đạo đổi mới định hướng nghiên cứu cho giảng viên, học viên và sinh viên

Buổi hội thảo đã đề ra thực trạng các hướng nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên. Đồng thời, các diễn giả cũng phân tích một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc xác định hướng nghiên cứu. Từ đó cần có giải pháp kết nối đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở, đề tài học viên và đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Cần xây dựng nhóm nghiên cứu và công bố khoa học và có sự phân chia vai trò rõ ràng để đạt được nhiều công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín trong giai đoạn sắp tới.  

Công bố quốc tế trong những năm gần đây của giảng viên, học viên và sinh viên cũng được phân tích trong buổi hội thảo. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố cũng được nêu ra và phân tích để có thể đề xuất các giải pháp cụ thể. Các báo cáo viên cũng chỉ ra nguồn đề tài nghiên cứu có thể công bố quốc tế của trường còn rất nhiều. Trường cần có chiến lược khai thác hiệu quả nhất các đề tài này và công bố trên các tạp chí ISI/Scopus trong giai đoạn 2022-2025.

Phòng Đào tạo Sau đại họcCác ý kiến của bạn đọc