Tin tức - Sự kiện
Sinh hoạt đầu khóa sau đại học năm học 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (25/02/2022) ]

Căn cứ theo kế hoạch 274/KH-ĐHYDCT, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học viên, ngày 25 tháng 02 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Chương trình sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm học 2021-2022 cho học viên trúng tuyển năm 2021 nhằm giúp học viên nắm bắt phương hướng nhiệm vụ học tập và rèn luyện cho toàn khóa học.


image001.jpg

Quang cảnh tại buổi sinh hoạt đầu khóa cho học viên Sau đại học

Tại buổi sinh hoạt, Ts. Nguyễn Thành Tấn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có những chia sẻ, giới thiệu về Trường, định hướng phát triển Trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường.

image001.jpg 

Ts. Nguyễn Thành Tấn – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu
 tại buổi sinh hoạt đầu khóa cho học viên Sau đại học

            Ts. Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học trình bày về quy chế đào tạo cho tất cả các học viên sau đại học (thạc sĩ, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II), các vấn đề liên quan; chương trình và kế hoạch đại sau đại học năm học 2021-2022; đề cương của một sản phẩm nghiên cứu khoa học và phổ biến các quy định, hình thức thi.

image001.jpg 

                  Ts. Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học phát biểu
 tại buổi sinh hoạt đầu khóa cho học viên Sau đại học

            Qua buổi sinh hoạt đầu năm, CN. Trần Thụy Lam Thảo - cán bộ Thư viện chia sẻ những thông tin về các quy định, chính sách của Thư viện; giới thiệu các nguồn tài liệu in ấn, tài liệu trực tuyến, đồng thời cũng giới thiệu về các dịch vụ hiện có và hướng dẫn quy trình, cách bước tìm kiếm tài liệu tại Thư viện.

 image001.jpg

CN. Trần Thụy Lam Thảo - cán bộ Thư viện phát biểu tại buổi sinh hoạt đầu khóa
 cho học viên Sau đại học

            Ts. Nguyễn Thắng - Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Quan hệ đối ngoại cũng đã trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động hội thảo khoa học, chuyên đề, viết bài báo, đạo đức trong nghiên cứu y sinh và phổ biến các quy định tài sản trí tuệ, bản quyển đối với sách và tài liệu học tập.

image001.jpg 

Ts. Nguyễn Thắng - Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Quan hệ đối ngoại
 phát biểu tại buổi sinh hoạt đầu khóa cho học viên Sau đại học

              Qua buổi sinh hoạt đầu năm cho học viên là cơ hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học viên sau đại học, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật...giúp học viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với học viên.


Phòng ĐTSĐHCác ý kiến của bạn đọc