Tuyển sinh
Lớp tập huấn khám sức khỏe trước khi leo cao 50 mét
[ Cập nhật vào ngày (27/03/2024) ]


Nội dung lớp tập huấn bao gồm:
- Giới thiệu khái quát về các bệnh lý không được làm việc trên cao
- Các tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe khi làm việc trên cao 50 mét
- Kỹ năng cơ bản đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi làm việc trên cao 50 mét
- Lý thuyết và thực hành đo huyết áp, mạch, nhiệt độ trước khi leo cao 50 mét

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ BS. Minh (sđt: 0939.147.889)Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc