Kết quả các môn thi đấu
Kết quả môn thi Kéo co cán bộ
[ Cập nhật vào ngày (27/03/2023) ]


KẾT QUẢ THI MÔN KÉO CO ĐỐI VỚI CÁN BỘ

1.   Kéo co nam

-    Đội Phòng, Ban: Giải Nhất.

-    Đội Bệnh viện Trường: Giải Nhì.

-    Đội Khoa Y: Giải Ba.

2.   Kéo co nữ

-    Đội Bệnh viện Trường: Giải Nhất.

-    Đội Phòng, Ban: Giải Nhì.

-    Đội Hội đồng Trường - Ban giám hiệu - Trung tâm DV & ĐTTTNCXH – Trung tâm GD Y học và HLKN Y khoa - Khoa KHCB: Giải Ba.




Phòng Thông tin và Truyền thông



Các ý kiến của bạn đọc