Quy trình
Quy trình cấp lại thẻ sinh viên
[ Cập nhật vào ngày (28/02/2024) ]


cap bang ten.png
SV gửi ảnh thẻ  3x4 kèm thông tin sinh viên qua Zalo phòng CTSV: 0942 65 11 77
và nhận bảng tên tạm sau 01 ngày đăng ký!Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc