Các biểu mẫu
Phiếu khảo sát các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2024) ]


Nhằm nâng cao chất lượng dạy-học các khóa Đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa, Quý anh chị họcviên vui lòng khảo sát theo đường link bên dưới:

1. Khảo sát sau các buổi học

2. Khảo sát chung sau khóa đào tạo
http://tempuri.org/tempuri.html
Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc