Các biểu mẫu
PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN Lớp đào tạo giảng viên nòng cốt (ToT) về Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
[ Cập nhật vào ngày (29/11/2021) ]

Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoaCác ý kiến của bạn đọc