Hiển thị tin chuyên mục
Các biểu mẫu quản lý học tập
[ Cập nhật vào ngày (25/12/2020) ]


Sinh viên xem điểm trên Hệ thống điểm học phần, xem xét duyệt các đăng ký đổi lịch học trên Hệ thống duyệt đơn, xem lịch đăng ký phòng tự học tại Hệ thống phòng tự học. Các nội dung khác, sinh viên điền thông tin theo các mẫu sau:
Mẫu số 1: Đăng ký thông tin đầu học phần (dành cho nhóm trưởng, tổ trưởng tổ tự học)
Mẫu số 5: Phiếu nộp bài tự học (dành cho tổ trưởng tổ tự học)
Mẫu số 6: Phiếu nhập điểm tự học (dành cho tổ trưởng tổ tự học)Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc