SINH HOẠT CHÍNH TRỊ - NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO CÁN BỘ
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ - NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 DÀNH CHO CÁN BỘ
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2020) ]Để hỗ trợ cho các buổi Tập huấn trong tuần sinh hoạt chính trị-nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021. Phòng Công nghệ thông tin đã hệ thống hóa hướng dẫn sử dụng của các công cụ/phần mềm được giới thiệu trong buổi tập huấn theo từng chủ đề để Thầy/Cô tra cứu.


1.NỘI DUNG HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ THEO KẾT QUẢ (SÁNG THỨ 5, NGÀY 03/9/2020)


        TÀI LIỆU                    BÀI TẬP             NỘP BÀI TẬP            KHẢO SÁT


2. NỘI DUNG TẬP HUẤN TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VĂN BẢN QUẢN LÝ (CHIỀU THỨ 6, NGÀY 04/9/2020)


TÀI LIỆU                       KHẢO SÁT             NỘP BÀI TẬP

3. NỘI DUNG HỘI THẢO TƯ VẤN VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC (SÁNG THỨ 7, NGÀY 05/9/2020)


TÀI LIỆU                       KHẢO SÁT   


4.NỘI DUNG TẬP HUẤN MỘT SỐ KỸ NĂNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN (THỨ 7, NGÀY 12/9/2020)


           TÀI LIỆU                    BÀI TẬP             NỘP BÀI TẬP

         
.Các ý kiến của bạn đọc