Đào tạo liên tục
Kỹ năng giao tiếp
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2020) ]


Quá trình khám, chữa bệnh đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, ngoài những yêu cầu chuyên môn cần thiết, nhân viên y tế cần phải có những kỹ năng mềm khác, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp: giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp, lãnh đạo, và cộng đồng. Có một số nguyên tắc cơ bản để thực hành giao tiếp tốt, như: lắng nghe, đồng cảm, giao tiếp bằng lời và không bằng lời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kỹ năng giao tiếp tốt giúp cải thiện sự tuân thủ và sự hài lòng của bệnh nhân. Giao tiếp tốt đóng vai trò quan trọng giúp chuyển tải những thông tin thích hợp về bệnh, tiến triển và tiên lượng. Bên cạnh đó, bệnh nhân và người nhà nên luôn luôn được giải thích về sự cần thiết của các xét nghiệm, rủi ro/lợi ích của các thủ thuật, các biện pháp điều trị… Chúng ta phải cực kỳ thận trọng trong khi thông báo hướng giải quyết các tình huống khó và báo tin xấu. Đào tạo chính quy về kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo đại học khối ngành Khoa học sức khỏe là cần thiết; và các nghiên cứu đã chứng minh việc đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế về kỹ năng giao tiếp, là những người đã có những trải nghiệm thực tế trong ngành, sẽ càng giúp họ nâng cao, thuần thục, hiệu quả hơn trong giao tiếp, giúp cải thiện kết quả chăm sóc sức khoẻ.

Screen Shot 2020-12-21 at 08.38.55.png
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc