Nghiên cứu khoa học
Quy định về Nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Quyết định số 1079/QĐ-ĐHYDCT ngày 29/9/2017)
[ Cập nhật vào ngày (25/12/2020) ]


Các bước sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học tại đơn vị Huấn luyện kỹ năng:
1. Tìm ý tưởng nghiên cứu và tìm người hướng dẫn (Ưu tiên cho thành viên đội cộng tác viên đơn vị Huấn luyện kỹ năng - SC team);
2. Hoàn thành hồ sơ xin duyệt đề cương gửi về văn phòng đơn vị;
3. Tiến hành trình đề cương nghiên cứu khoa học trước Hội đồng xét duyệt;
4. Sau khi có quyết định giao đề tài, thực hiện nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ;
5. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trước Hội đồng nghiệm thu;
6. Viết bài báo và nộp sản phẩm sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu.
Các quy định chi tiết vui lòng xem tệp đính kèmTập tin đính kèm

Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc