Ý kiến các bên liên quan
Báo cáo kết quả phản hồi người học về hoạt động giảng dạy và phục vụ giảng dạy - Năm học 2018 -2019
[ Cập nhật vào ngày (22/12/2020) ]


Kết quả phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động phục vụ giảng viên của kỹ thuật viên toàn trường, trong đó có Đơn vị Huấn luyện kỹ năng - Năm học 2018 - 2019. Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc