Kế hoạch hoạt động KHCN
Phương hướng hoạt động khoa học công nghệ năm 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (27/07/2020) ]


Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2020-2021, trong đó có phương hướng hoạt động khoa học công nghệ.Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc