Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra học phần Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (09/09/2019) ]


Học phần Tiền lâm sàng I - Kỹ năng chuyên khoa cơ bản: 4 chuẩn đầu ra với mức độ theo thang đánh giá Bloom.

cdr-tls1.pngĐơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc