Ý kiến các bên liên quan
KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM 2017
[ Cập nhật vào ngày (25/05/2017) ]

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ NGÀNH Y ĐA KHOA NĂM 2017 KHOA Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠThân gửi Quý Thầy, Cô. Với mục tiêu đào tạo người học tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của thị trường lao động, Khoa Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của Giảng viên về chất lượng chương trình đào tạo ngành Y đa khoa. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được giữ kín và chỉ sử dụng vào mục đích nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.  Kính mong quý thầy cô khảo sát theo đường link sau:

https://forms.gle/6sweHE5jGrpUbERb7

Thời gian khảo sát từ tháng 28/4/2017 đến tháng 20/5/2017
 Trân trọngkhoa Y Theo Khoa YCác ý kiến của bạn đọc