Học bổng
Thông tin học bổng Nam Dược 2019
[ Cập nhật vào ngày (17/09/2019) ]


Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, đồng hành và nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên Dược hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, Công ty Cổ phần Nam Dược sẽ trao học bổng như sau:
- Số suất: 05 suất.
- Giá trị: 05 triệu đồng/suất.
- Tiêu chí xét chọn: 
     Sinh viên đang theo học năm thứ 3, thứ 4 và năm cuối tại trường.
     Học lực từ khá trở lên.
     Ưu tiên sinh viên có: hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện gia đình chính sách ưu đãi; hoặc tích cực tham gia hoạt động xã hội.
     Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2019-2020.
Hồ sơ xét học bổng vui lòng gởi về văn phòng Khoa Dược trước 15g00 ngày 20/9/2019.
Chi tiết các bạn sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm thông báo.Tập tin đính kèm

Trợ lý Công tác Sinh viênCác ý kiến của bạn đọc