Các hoạt động HTQT
Khóa thực tập của sinh viên Trường Southern Cross University (SCU) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (16/09/2020) ]


Khóa thực tập của sinh viên Trường Southern Cross University (SCU) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
0b.jpg
0b1.jpg
0b2.jpg
0b3.jpg
0b4.jpg
0b5.jpg
0b6.jpg
0b7.jpg
0b8.jpg
0b9.jpg
0b10.jpg
0b11.jpg
Bs. Lâm Nhựt AnhCác ý kiến của bạn đọc