Khen thưởng
Sinh viên có thành tích học tập tốt tại Đơn vị Huấn luyện kỹ năng - Năm học 2019-2020
[ Cập nhật vào ngày (03/08/2020) ]


Trong năm học 2019-2020, đơn vị Huấn luyện kỹ năng đã triển khai các học phần Tiền lâm sàng I, II cho sinh viên Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng hàm mặt khóa 43, 44.
Có tổng cộng 39 sinh viên đạt thành tích cao nhất lớp ở các học phần Tiền lâm sàng; trong đó có 1 sinh viên đạt thành tích cao nhất cả hai học phần khi học tập tại Đơn vị Huấn luyện kỹ năng.
Đơn vị Huấn luyện kỹ năngCác ý kiến của bạn đọc