Xét chức danh GS, PGS
Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (31/05/2023) ]


315.jpgPhòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích